HARTMANN pomáhá léčit. Pomáháme pomáhat. Partnerstvím, profesionalitou, srdcem.
Pomahamelecit.cz HARTMANN Solutions Procesní analýzy a systémové inženýrství

Procesní analýzy a systémové inženýrství

Zejména v oblasti operačních sálů a ambulancí se často vyskytují náklady, které je možno eliminovat. Souvisejí s příjmem pacientů, efektivním vytížením operačních sálů či propouštěním z nemocniční péče. Navrhneme a zrealizujeme pro vás optimální řešení, jak snížit provozní náklady a efektivně využít všech kapacit nemocnice!

Aby bylo nové řešení skutečně komplexní, vycházíme z analýzy těchto tří úrovní:

  • dostupnost zdrojů
  • personální náklady
  • čas potřebný na exekuci zavedených procesů

Účelné využití prostorových, materiálových, lidských i finančních kapacit vám přinese kromě zřejmých finančních úspor i řadu dalších výhod:

  • snazší prevenci a řízení rizikových událostí
  • vyšší spokojenost pacientů i personálu
  • základ pro další rozvoj zdravotnického zařízení

Účinné zvládnutí všech těchto procesů vám zároveň poskytne validní data pro externí i interní rozhodování – například lepší plánování z hlediska optimalizace počtu výkonů.

Pro lepší představu toho, jaké konkrétní úspory lze dosáhnout, a co všechno analýza zahrnuje, jsme připravili výsledky analýzy reálné nemocnice včetně všech stěžejních parametrů. Pokud chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Zjistěte více

Informujte mě o novinkách