HARTMANN pomáhá léčit. Pomáháme pomáhat. Partnerstvím, profesionalitou, srdcem.
Pomahamelecit.cz Případové studie Projekt Warehouse Management Chrudimské nemocnice, a. s.

Projekt Warehouse Management Chrudimské nemocnice, a. s.

Jaké mohou být konkrétní výsledky HARTMANN Solutions?

Od února 2008 do července 2009 se v Chrudimské nemocnici zpracovával projekt, jehož předmětem bylo komplexní řešení skladového hospodářství. Zefektivnění nákladové struktury mělo přinést zejména finanční úsporu (zlepšení Cash Flow), zisk z pronájmu skladů, zlepšení kvality spotřebního materiálu a přenesení zodpovědnosti i nákladů za dodávky na společnost HARTMANN – RICO.

Mezi hlavní kroky projektu patřila automatizace interních procesů, příprava a realizace veřejných zakázek a kompletní péče o sklad.

Jak z uvedené prezentace vyplývá, projekt Warehouse Management znamenal výrazné snížení nákladů a optimalizaci provozu Chrudimské nemocnice. Úspora nákladů na zdravotnický materiál činila 6,6 milionu Kč a optimalizace sortimentu přispěla ke snížení počtu dodavatelů o 63 % (na 38 z původních 102) a snížení počtu nutných položek o 40 %.

Související studie

Informujte mě o novinkách