HARTMANN pomáhá léčit. Pomáháme pomáhat. Partnerstvím, profesionalitou, srdcem.
Pomahamelecit.cz Proč využívat analýzy procesů v nemocnici?

Proč využívat analýzy procesů v nemocnici?

Získáte zcela zásadní informace o tom, jakým způsobem jsou využívána analyzovaná oddělení, kde jsou v zavedených procesech mezery či chyby, a jak je upravit tak, abyste dosáhli maximální efektivity při současném snížení provozních nákladů nemocnice. Analýza se nejčastěji zaměřuje na využití centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Díky využití analýzy procesů souvisejících s konkrétním oddělením nemocnice je možné výrazně zefektivnit provoz daného oddělení a v závislosti na množství realizovaných opatření pak snížit náklady v rozmezí 10 až 25 % oproti původnímu stavu, výše úspory je závislá na realizovaných opatřeních a konkrétní nemocnici.

Co analýza přinese?

Samotný průběh procesní analýzy nenarušuje běžný chod nemocnice, kdy jsou sbírána veškerá data o využití analyzovaného oddělení. Na základě sesbíraných dat a následné počítačové simulace je vytvořen soubor doporučení, která mohou sloužit managementu nemocnice jako prvotní podklad pro realizaci návrhů a docílení odhadnutých efektů. Kromě finanční úspory jsou velmi důležité i nekvantifikovatelné přínosy, kdy mohou doporučení také významně snížit například rizika nozokomiálních nákaz v nemocnici a naopak zvýšit kvalitu péče.

Příklad skutečného výsledku analýzy centrálních operačních sálů a centrální sterilizace konkrétní nemocnice na území České republiky si můžete stáhnout níže. Výsledná zpráva z analýzy je anonymizovaná, nicméně vychází ze zcela reálných údajů. V případě zájmu o bližší informace, konzultaci nebo provedení analýzy, se nás prosím neváhejte obrátit. Kontaktujte: Ing. Václava Halamu, Senior Sales Manager Hospital Business, tel. +420 724 671 016.

Související studie

Informujte mě o novinkách