HARTMANN pomáhá léčit. Pomáháme pomáhat. Partnerstvím, profesionalitou, srdcem.
Pomahamelecit.cz HARTMANN Solutions Vzdělávání – HARTMANN akademie

Vzdělávání – HARTMANN akademie

HARTMANN akademie je profesionální vzdělávací instituce, která se zaměřuje na oblast zdravotnictví a sociálních služeb.

Prostřednictvím HARTMANN akademie nabízíme poradenskou a supervizní činnost, dále akreditované vzdělávání dle zákonů vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v oblasti měkkých dovedností a odborných znalostí ve zdravotnictví a sociální oblasti.

Naše poradenství, různé formy školení a jejich praktický dopad na zaměstnance výše uvedených rezortů pomáhají rozšiřovat a upevňovat kompetence všech pracovních pozic – jak manažerských, tak těch v přímém kontaktu s pacientem a klientem.

Chcete o kurzech a nabídce HARTMANN akademie získat více informací? Navštivte stránky HARTMANN akademie.

Níže najdete hodnocení kurzů, které jsme realizovali v různých zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

PhDr. Mária Lévyová

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Vzdělávací programy pro sestry považuji za velmi efektivní a přínosné pro další rozšíření jejich znalostí, dlouholetá spolupráce s HARTMANN akademií tak přináší výsledky. Věřím, že enormní úsilí lektorů bude oceněno minimálně tímto způsobem.

Mgr. Michal Novotný

Diecézní charita Brno
Mnohokrát děkuji za přípravu vzdělávacích a poradenských kurzů, které se věnovaly budování dobré kultury organizace. Do programu se zapojila většina našeho týmu a byli jsme velmi spokojeni. Vzdělávací program představuje zásadní přínos do naší práce a velmi si vážím práce, kterou v rámci HARTMANN akademie odvádíte.

RNDr. Helena Valkounová

Domov pro seniory, Mikuláškovo nám. Brno
Kolegyně moc chválily průběh školení, které jste pro nás zajistili. Takto podnětné a potřebné akce, jako byla ochutnávka vzdělávání s HARTMANN akademií, jsou podle mého názoru velmi potřebné. Umožňují personálu dále si rozšiřovat a prohlubovat znalosti v oboru.

Štěpánka Gaďourková

Domov pro seniory Tovačov
Ráda bych poděkovala za seminář zaměřený na individuální plánování klíčových pracovníků. Velmi jsme byli spokojeni s přednášející lektorkou, která dokázala zaujmout všechny návštěvníky semináře. Jsem velice spokojena s průběhem celé akce a věřím, že nebyla poslední.

Renata Čmielová

ISÚ Komorní Lhotka, p.o.
Velmi děkuji za příjemné setkání v rámci semináře HARTMANN akademie, lektorka byla velmi vstřícná a dokázala všechny účastníky aktivně zapojovat po celou dobu trvání. Akce pro nás byla velkým přínosem a těším se na další setkání.

Katrin Mitopulu

Domov Jistoty, p. o. Bohumín
Dovoluji si za sebe a své kolegyně poděkovat za kurz, který u nás byl prostřednictvím HARTMANN akademie realizován. Předané informace byly pro všechny účastníky velmi užitečné a lektorka vynikající!

JUDr. Vlasta Hrabcová

Domov pro seniory Podpěrova Brno
Dovolte mi, abych poděkovala HARTMANN akademii za odborný seminář Motivace zaměstnanců a sebemotivace. Oceňuji profesionalitu a vysokou úroveň vystoupení lektorky, v jejímž podání bylo zvolené téma probráno odborně, ale zároveň lidsky a srozumitelně.

Blanka Vávrová

Domov pro seniory Jablonecké Paseky
Velmi děkujeme za seminář, který se konal v našem domově, paní lektorka byla skvělá a po dlouhé době mám velice kladné ohlasy od zaměstnanců. Těšíme se na další spolupráci s HARTMANN akademií.

Bc. Milena Pastirčíková

Srdce v domě, p. o., Klentnice
Ráda bych poděkovala za organizaci kurzu Augmentativní komunikace, který se konal v našem zařízení. Téma, prezentační dovednosti, a především osobnost lektorky, byly hodnoceny účastníky velmi pozitivně.

Zdena Zborníková, DiS.

Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou
Děkuji vám i vašemu týmu, především paní lektorce, za školení na téma Motivace a týmová spolupráce. Za všechny musím říct, že jsme byli velmi spokojeni s obsahem i způsobem předání informací.

Zjistěte více

Informujte mě o novinkách